Płytka schwarza z łukiem posuwistym. .

instagram logo